PHÔI ZIRCONIA HT

Phôi sứ Zirconia HT

- Độ trong mờ cao

- Độ bền uốn và độ cứng siêu cao

- Khả năng che màu tuyệt vời sử dụng để che các cùi tối và kim loại hiệu quả

Các chỉ định phục hình