LỄ BÀN GIAO HỆ THỐNG CAD/CAM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

about-star